MEHMET AKİF KESKİN
 
MALMÜDÜRÜ
 
 
 
 
 
 
 
YUSUFELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE  HİZMET STANDARTLARI
SIRA
 NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Ecrimisil Bedellerinin Tahsilatı Ecrimisil İhbarnamesi 5 Dakika  
2 Kira Bedellerinin Tahsilatı Kira bedelini gösterir yazı, karar gibi belgeler 5 Dakika  
3 Adli Teminat Tahsilatı Talep yeterlidir,belge ibrazı zorunluluğu yoktur 5 Dakika  
4 Kabahatler Kanunundan Kaynaklanan
Tahsilatlar
Yatırılacak bedeli gösterir karar,
tutanak, yazı gibi belgeler
5 Dakika  
5 İhale Geçici (Nakit) Teminat Bedeli
Tahsilatı
İlgili idare yazısı (Yazı olmadan da
talebe istinaden tahsilat yapılır.)
5 Dakika  
6 İhale Doküman (Şartname) Bedeli
Tahsilatı
İlgili idare yazısı (Yazı olmadan da
talebe istinaden tahsilat yapılır.)
5 Dakika  
7 Nakit Geçici Teminatların İadesi
(Geri Ödeme)
1)Onaylı alındı belgesi veya ihaleyi yapan
idarenin yazısı
2)Banka IBAN numarası
1)Bedeli 8000 TL'ye kadar olan alındığı gün iade edilenler : 5 Dakika
2)Alındığı günden sonraki bir günde iade edilenler : 2 iş günü içerisinde hesaba geçer
 
8 Geçici Teminat Mektubunun İadesi 1)İhaleyi yapan idarenin yazısı
2)Alındı belgesi
3)Şirketllerde; temsile yetkili olduğunu
gösterir vekaletname
5 Dakika  
9 Kesin Teminat Mektubunun İadesi 1)İhaleyi yapan idarenin yazısı
2)Alındı belgesi
3)Teminat konusu işle ilgili olarak vergi dairesinden alınacak vergi borcu yoktur yazısı
4)Personel çalıştırılan ihalelerde SGK'dan alınacak ilişiksizlik belgesi
5)Şirketlerde;temsile yetkili olduğunu göste
5 Dakika  
10 Yersiz veya Fazla Ödemelerden
Kaynaklanan Tahsilatlar
İlgili idare yazısı  1 Gün  
11 4734 Sayılı İhale Kanunundan Kaynaklanan (Mal Alımı,Hizmet Alımı,
Yapım İşi) Hakediş Ödemeleri
1)Fatura
2)Yapım veya hizmet işlerinde hakediş raporu
3)Mal alımlarında Muayene Kabul Komisyon tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi
4)İlgili mevzuatlar gereğince SGK ve Vergi Dairesinden yazı
5)Akaryakıt alımlarında Ulusal Merker Tespit tutanağı
6)Taahhüt dosya
1-4 İş Günü Arası  
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine
                 
İlk Müracaat Yeri    : Yusufeli Malmüdürlüğü   İkinci Müracaat Yeri        :                                                          Yusufeli Kaymakamlığı
İsim                        :  Mehmet Akif KESKİN   İsim                                 :   Ahmet  ALTUN  
Unvan                    :  Malmüdürü V.   Unvan : Kaymakam
Adres   : Hükümet Konağı Yusufeli Malmüdürlüğü Adres : Hükümet Konağı 3. Kat Yusufeli
Tel.   : 466 811 20 77     Tel. : 0466 811 22 12  
Tel.   : 466 811 20 21     Faks                                :   0442 816 23 83  0466 811 21 18  
e-Posta   : makeskin@muhasebat.gov.tr   e-Posta