HÜKÜMET KONAĞI 
 
MAKAM:        0466 811 22 12
        FAX:        0466 811 20 78 
 
E-POSTA:
yusufelikaymakamlik@gmail.com