15 Temmuz Dayanışma Kampanyası
25 Temmuz 2016 Tarihli ve 29781 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası başlatılmıştır.
Genelge ve Hesap Numaraları aşağıdadır.
 
GENELGE 2016/18
Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik menfur 15 Temmuz 2016 Silahlı Darbe Teşebbüsü Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, Hükümetimizin kararlı tutumu ve aziz milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir. Bu vesile ile şanlı tarihimizin sayısız örneklerinde olduğu gibi millet ve devlet kenetlenmesi bir kez daha kendini göstermiştir.
Söz konusu hain Silahlı Darbe Teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak için Hükümetimiz şehit ve gazilerimize tanınan bütün hakları tanımış ve tüm imkânlarım da seferber etmiştir. Ayrıca hamiyetperver aziz milletimiz de yaşanan bu" acı karşısında yoğun yardım etme talebinde bulunmuştur.
Milletimizin bu yoğun taleplerini karşılamak amacıyla, Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlendirilerek bir yardım kampanyası başlatılmış ve Genelge ekinde belirtilen banka hesapları açılmıştır.
Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri yardımlarını belirtilen hesaba yapabileceklerdir.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
                                                                                                       
                                                                                                                              BAŞBAKAN   Binali YILDIRIM
 
 
 
15 TEMMUZ YARDIM KAMPANYASI HESAP NUMARALAR
T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi: 

TL-Hesap IBAN No: TR710001001745032156205010 Hesap No: 17453215620-5010
ABD Doları Hesap IBAN No: TR440001001745032156205011 Hesap No: 17453215620-5011
Avro Hesap IBAN No: TR170001001745032156205012 Hesap No: 17453215620-5012


T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Ankara Şubesi: 
TL-Hesap IBAN No: TR220001500158007304883112 Hesap No: 00158007304883112
ABD Doları Hesap IBAN No: TR890001500158048016278449 Hesap No: 00158048016278449
Avro Hesap IBAN No: TR190001500158048016278448 Hesap No: 00158048016278448


T. Halk Bankası Bakanlıklar Ankara Şubesi: 
TL-Hesap IBAN No: TR560001200940800005000222 Hesap No: 05000222
ABD Doları Hesap IBAN No: TR950001200940800058000223 Hesap No: 58000223
Avro Hesap IBAN No: TR680001200940800058000224 Hesap No: 58000224
 
 
 
Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom (Avea) GSM operatörlerinin "1507"kısa SMS numarasına " 15 Tem muz "yazarak 5 (Beş)TL karşılığı bağışta bulunabileceklerdir